SZAKVÁLASZTÓ  

Szegedi Tudományegyetem - Pszichológia MA

Pszichológia MA - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2023-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
A Rorschach-teszt alapjai - elmélet és alkalmazás
Fejlődéslélektani mesterkurzusok
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés
Pszichopatológiai alapismeretek
Személyiséglélektani mesterkurzusok
Szociálpszichológiai mesterkurzusok
Kötelezően választható blokk
∑ 30 kredit
2. félév
Rorschach-teszt 2
∑ 3 kredit
3. félév
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika
Szakdolgozati szeminárium 1.
∑ 12 kredit
4. félév
Pályaszocializáció és szakmai önreflexió
Pszichológus etika
Szakdolgozati szeminárium 2.
∑ 16 kredit
Szakirányok
Szakirányok
∑ 59 kredit
Kötelezően választható
Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai
Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa
Gyermek- és serdülő pszichiátria, fejlődési pszichopatológia
Kognitív rendszerek 1. Észlelés
Új utak a kognitív tudományban
Általánosan művelő tárgyak MA, MSc
Lektorátusi nyelvórák (8x2)
Klinikai és egészségpszichológia szakirány
A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai - 2. félév
A preventív magatartás alapjai - 2. félév
Addiktológiai alapismeretek - 2. félév
Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia - 2. félév
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika - 2. félév
Klinikai egészségpszichológia - 2. félév
Kognitív idegtudomány - 2. félév
Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek - 2. félév
Stressz, megküzdés és személyes növekedés - 2. félév

Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció - 3. félév
Klinikai pszichodiagnosztika - 3. félév
Rendszerszemléletű diagnosztikai eljárások a klinikumban - 3. félév
Részletes patopszichológia és pszichofarmakológia alapjai - 3. félév
Módszertani specializáció - 3. félév
Vezetett kutatómunka (KE) - 3. félév

Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén - 4. félév
Egybefüggő folyamatos terepmunka az egészségpszichológia területén - 4. félév
Klinikai és egészségpszichológiai betegvizsgálat, komplex esetelemzések - 4. félév
Intézményen belüli gyakorlat (KE) - 4. félév
Kognitív pszichológia szakirány
Fejezetek a fejlődéslélektan területeiről - 2. félév
Intézményen belüli gyakorlat 1 (KN) - 2. félév
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika - 2. félév
Kognitív idegtudomány - 2. félév
Kognitív rendszerek 2. Alvás és emlékezet - 2. félév
Kognitív rendszerek fejlődése és modellezése. Agyi képalkotó eljárások - 2. félév
Programozás 1 - 2. félév

Gyermek- és serdülő pszichiátria, fejlődési pszichopatológia - 3. félév
Intézményen belüli gyakorlat 2 (KN) - 3. félév
Klinikai pszichológia és pszichoterápia - 3. félév
Kognitív rendszerek 3. Magasabb rendű kognitív folyamatok - 3. félév
Programozás 2 - 2. félév

Terepgyakorlat (KN) - 4. félév
Vezetett kutatómunka (KN) - 4. félév
Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány
A preventív magatartás alapjai - 2. félév
Addiktológiai alapismeretek - 2. félév
Az iskolapszichológia elméletei, szervezeti keretei és módszerei - 2. félév
Az önszabályozás és a személyes növekedés modelljei - 2. félév
Karrier és életvezetési tanácsadás - 2. félév
Különleges bánásmódot igénylő tanulók - 2. félév
Szocializációs zavarok és következményeik - 2. félév
Tanácsadás elméletei és irányzatai - 2. félév

Diagnosztikai módszerek a tanácsadásban és az iskolában - 2. félév
Intervenciós és fejlesztő módszerek 1 - 2. félév
Rendszerszemléletű diagnosztikai eljárások a tanácsadásban - 2. félév
Terepmunka 1 (TI) - 2. félév
Vezetett kutatómunka (TI) - 2. félév

Esetvezetés a tanácsadásban - 4. félév
Intervenciós és fejlesztő módszerek 2 - 4. félév
Intézményen belüli gyakorlat (TI) - 4. félév
Terepmunka 2 (TI) - 4. félév
Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány
Dinamikus fejlődési pszichopatológia - 2. félév
Fejezetek a fejlődéslélektan területeiről - 2. félév
Fejlődési neurológia - 2. félév
Fejlődési neuropszichológia - 2. félév
Gyermek-és serdülő diagnosztika - 2. félév
Korai intervenció lehetőségei - 2. félév
Serdülőkori fejlődés jellegzetességei - 2. félév
Szocializációs zavarok és következményeik - 2. félév
Tipikus és atipikus fejlődésmenet - 2. félév

Fejlődéspszichológiai esetbemutatás - 3. félév
Fejlődéspszichológiai terepgyakorlat - 3. félév
Intézményen belüli gyakorlat (FK) - 3. félév
Rendszerszemléletű diagnosztikai eljárások a klinikumban - 3. félév

Klinikai esetbemutatás - 4. félév
Klinikai gyermekpszichológiai terepgyakorlat - 4. félév
Különleges bánásmódot igénylő tanulók - 4. félév
Pszichoterápiás elméletek és intervenciók gyermekterápiákban - 4. félév