SZAKVÁLASZTÓ  

Szegedi Tudományegyetem - Pszichológia BA

Pszichológia BA - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2023-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés a pszichológiába és pszichológiatörténet
Biológiai pszichológia 1
Fejlődéslélektan 1. előadás
Fejlődéslélektan 1. gyakorlat
Kísérleti és általános lélektan 1. előadás
Kísérleti és általános lélektan 1. gyakorlat
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés 1
Statisztika 1. előadás
Statisztika 1. gyakorlat
∑ 30 kredit
2. félév
Biológiai pszichológia 2
Fejlődéslélektan 2. előadás
Fejlődéslélektan 2. gyakorlat
Kísérleti és általános lélektan 2. előadás
Kísérleti és általános lélektan 2. gyakorlat
Módszertani alapismeretek előadás
Módszertani alapismeretek gyakorlat
Statisztika 2. előadás
Statisztika 2. gyakorlat
∑ 30 kredit
3. félév
A pszichológia alkalmazási területei
Differenciált kutatásmódszertan 1.
Evolúciós pszichológia
Neveléslélektan
Pszichológusi etika, jogi alapismeretek
Személyiséglélektan 1. előadás
Személyiséglélektan 1. gyakorlat
Szociálpszichológia 1. előadás
Szociálpszichológia 1. gyakorlat
∑ 30 kredit
4. félév
Differenciált kutatásmódszertan 2.
Pszichiátria
Személyiséglélektan 2. előadás
Személyiséglélektan 2. gyakorlat
Szociálpszichológia 2. előadás
Szociálpszichológia 2. gyakorlat
∑ 23 kredit
5. félév
Differenciált kutatásmódszertan 3.
Fejezetek a fejlődéslélektan köréből
Fejezetek az általános lélektan köréből
Szakdolgozati szeminárium 1. Konzultációs
Kötelezően választható blokk
Kötelező közismereti tárgyak 1 blokk
∑ 30 kredit
6. félév
Etológia és magatartásgenetika
Fejezetek a személyiséglélektan köréből
Fejezetek a szociálpszichológia köréből
Szakdolgozati szeminárium 2. Konzultációs
Kötelező közismereti tárgyak 2 blokk
Szabadon választható tárgy
∑ 37 kredit
Kötelezően választható
Bevezetés az iskolapszichológiába
Bevezetés a nevelési tanácsadásba
Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába
Bevezetés az egészségpszichológiába
Bevezetés a kutatási gyakorlatba
Bevezetés a neuropszichológiába
Bevezetés a krízisintervencióba
Bevezetés a sportpszichológiába
Bevezetés a gyermekvédelembe és a gyermekjogokba
Bevezetés a kvalitatív pszichológiába
Bevezetés az alternatív vitarendezés módszertanába
Bevezetés a kriminálpszichológiába
Kötelező közismereti tárgyak 1
Filozófiatörténet
Társadalomismeret
Könyvtár- és informatikai alapismeretek
Kötelező közismereti tárgyak 2
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba
Bevezetés a kulturális antropológiába
Bevezetés a szociológiába
Bevezetés a vallástudományba